Jak se stát oporou lidem s autismem?

Klíčovým bodem pro práci nebo kontakt s osobou s autismem je naučit se vnímat a pochopit svět z jejich perspektivy. Proto jsme si i pro letošní ročník vybrali heslo “Propojme světy”.

Autismus se nedá vymezit určitými příznaky, které by měla každá osoba s touto nemocí splňovat. Proto každý člověk s autismem je úplně odlišný a je na místě využívat všestranný a osobně zaměřený přístup k porozumění a podpoře dané osoby. To samozřejmě zahrnuje i snahu ocenit to, jak tito lidé chápou své okolí, jak komunikují, co je motivuje, co očekávají a co zažívají prostřednictvím svých smyslů.

Vizuální pomůcky

Během komunikace s lidmi s autismem pomáhá, pokud skutečně vidí, o čem mluvíte. Takže zobrazení objektu pomocí fotografie nebo obrázku jim často usnadní komunikaci. Při komunikaci s lidmi s autismem je dobré danou informaci podat co možná nejjednodušším způsobem. Konverzaci také pomůže, když pečlivě vysvětlíte jednotlivé fráze. Dejte jim příležitost porozumět, například nabízením možností odpovědí, a snažte se předvídat, co vám chtějí sdělit. Pokud se naskytnou potíže s porozuměním, tak se nebojte tyto osoby povzbudit, aby pokračovaly v konverzaci.

Změny

Lidé trpící poruchou autistického spektra se každodenně pohybují ve známém nebo domáckém prostředí. Stejně tak každodenní rutiny bývají stejné. Změny v těchto rutinách, dokonce i pro normálního člověka nevýznamné, mohou pro tyto jednotlivce způsobit obtíže. Pokud by měla nastat v jejich prostředí nebo v daných rutinách nějaká změna, je vždy dobré o těchto změnách osoby s autismem dopředu informovat.

Sociální interakce

Pomoc předcházet nedorozuměním a budovat důvěru můžeme například tím, že osobu s autismem dopředu seznámíme s tím, jak by se měla chovat v určitých situacích při sociální interakci. Důležité tedy je, aby lidé s autismem měli možnost se seznámit se sociálními pravidly.

Osobní přístup

Jak již bylo řečeno v úvodu, každá osoba trpící poruchou autistického spektra, je naprosto odlišná. Proto je doporučováno vždy využívat individuální přístup. Ten pomáhá jednotlivcům se rozvíjet a zvládat náš stále měnící se svět.

Uložit odkaz do záložek.